فیروز فیروز

فیروز فیروز

تلفن: +۹۸ ۲۱ ۸۸ ۲۱ ۲۹۷۰

فکس: +۹۸ ۲۱ ۸۸ ۲۱ ۲۹۷۱

ایمیل: info@firouzarchitects.com ، ffirouz.archs@gmail.com

وب سایت: http://www.firouzarchitects.com/en/

بیوگرافی:

«فیروز فیروز» در سال 1333 در باغی در محله‌ی‌ فرمانیه‌ی تهران به دنیا آمد. وی در سال 1984 میلادی تحصیل در رشته‌ی معماری را در انستیتو پرات نیویورک1 به پایان رساند. او به مدت دو سال با «ویکتوریو جورجینی»2 همکاری نزدیکی داشت. بین سال‌های 1359 و 1360 به مدت 8 ماه در مصر نزد «حسن فتحی»3 بر روی معماری خشتی کار کرد.
در سال 1985 میلادی به همراه «ناصر اهری» دفتر بین‌المللی طراحی معماری را در نیویورک تأسیس کرد که تا سال 1990 فعال بود. در سال 1369 بعد از سال‌ها دوری از وطن به ایران بازگشت و دفتر معماری «فیروز فیروز و همکاران» را تأسیس نمود.

 

فیروز فیروز به‌عنوانِ معمار زمینه‌گرا شناخته‌شده و توجه به متن از ویژگی‌های اصلی کارهای اوست. تفسیر او از زمینه بر پایه‌ی ارتباط دوسویه‌ی طبیعت و فرهنگ شکل‌گرفته است و بر طراحی پایدار تأکید دارد. سعی در تلفیق معماری به‌روز و ارزش‌های اکولوژیک معماری بومی ایران در شکل‌گیری آثار او تأثیر‌گذار بوده است. رویکرد او به معماری، ریشه در تفکراتی دارد که خلق معماری انسانی و ارتقای کیفیت زندگی را در اولویت قرار می‌دهد. در چنین چهارچوب نظری، ارتباط و پیوستگی بین فرد، جامعه، معماری و محیط‌زیست برای دستیابی اجتماع به رفاه و سلامت ضروری است؛ نوعی از ارتباط که فیروز آن را با کلیدواژه‌ی «همزیستی» مطرح می‌کند و اساس زیبایی‌شناسی آثار او را شکل می‌دهد. او همچنین معماری با قابلیت‌های صنعتگرانه است و این مسئله را در سازمان‌دهی کلی، فرم و جزئیات پروژه‌های خود به نمایش می‌گذارد.

 


[1] Pratt Institute
[2] Victorio Georgini
[3] Hassan Fathi

 

 

فیروز فیروز در ویلا گفت‌وگو

 

 

 

 

 

پروژه‌های مرتبط: