کارگاه آموزشی_کاربردی متن و طرح

وقتی از نویسندگی معماری حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟
.
فعالیت حدود 800 دانشکده ی معماری در ایران و به تبع آن حجم وسیعی از فارغ التحصیلان این رشته در هر سال، این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا بازار ساخت و ساز، امکان پذیرش این تعداد نیروی آماده و جویای کار را دارد؟ و آیا این تنها و به راستی تنها راه موثر بودن این افراد است؟
نوشتن از معماری نیز همچون خلق فضا نیازمند یک فرایند طراحی است که در نهایت نه با آجرو سنگ که با کلمه عینیت می یابد و بدین ترتیب معمار با ابزاری دردسترس‌تر دنیایی وسیع‌تر و اجتماعی تر را خلق می کند. چه بسا بسیاری از مرزهای معماری ابتدا در آثار نوشتاری در هم شکسته شده و سپس راه به دنیای واقع برده اند.
رابطه ی معماری و نوشتار اما به همینجا ختم نمی شود، چنانچه معماری را سازماندهی آگاهانه و خلاقانه ی فضا بدانیم می توان اینگونه توصیف کرد که اشعار اخوان ثالث و داستان های گارسیا مارکز معماری کلمات هستند، چرا که توانسته اند با انتخاب واژه های آشنا ما را به فضاهای جذاب و خیال انگیز وارد کنند.
اما در نهایت، با وجود نزدیکی این دو حوزه، عجیب به نظر می رسد که در طول این سالیان در ایران آنچنان که باید، این ارتباط مورد توجه واقع نشده و تنها شاهد تلاشهایی پراکنده و ناپیوسته هستیم که هرگز به تربیت و تداوم نظام مند نیروی متخصص نیانجامید.
اکنون فصلنامه ی تخصصی معماری ویلا و مجله ی اندیشه ی ایرانشهر می کوشند تا در اقدامی مشترک و در نخستین گام با برگزاری کارگاه آموزشی_کاربردی "متن وطرح" سهم خود را برای پرکردن این خلاء ادا کنند.
این کارگاه مجالی است کوتاه برای آشنائی دانشجویان، فارغ التحصیلان، نویسندگان، نقاشان، عکاسان، سینماگران، مجسمه سازان و سایر علاقه مندان، با این حوزه و توانمند شدن در زمینه ی نوشتن از آنچه دیدنی و حس کردنی است؛ با تکیه بر تجربه های فضایی دور و نزدیک در مکان های طبیعی و مصنوع.
این دو مجله ی معماری و شهرسازی علاوه بر چاپ آثار برگزیده ی تولید شده در کارگاه آموزش کاربردی متن و طرح، به شرکت کنندگان گواهی گذراندن دوره را ارائه خواهند نمود.
در تداوم این مسیر می توان برای دوره های تخصصی تر و تشکیل یک نهاد حرفه ای آموزش نویسنده در معماری معاصر ایران در آینده ای نه چندان دور برنامه ریزی نمود .
.
شماره تماس جهت ثبت نام:
۰۹۱۳۰۵۶۰۸۵۶