نتیجه‌ی نهایی نخستین دوره‌ی جایزه‌بزرگ ویلا

اندیشه‌ی سبزی که ویلایی را در کویر به بار نشاند!

برنده‌ی نخستین دوره‌ی جایزه‌‌بزرگ ویلا: ویلایی در کویر
دسته‌بندی: ویلاهای ساخته‌نشده / تکمیل‌نشده
کد شرکت: VA-0360


آیین اعلام برگزیدگان و برندگان نهایی نخستین رویداد ویلایی کشور در دسته‌بندی ویلاهای ساخته‌‌نشده تحت عنوان جایزه‌بزرگ ویلا در روز پنجشنبه، برابر با چهارم آذرماه یک‌هزاروچهارصد به میزبانی مجله‌ی ویلا به عنوان برگزار کننده‌ی این رویداد در موزه‌ی سینمای ایران (باغ‌ فردوس تهران) و باحضور نماینده‌ی هیئت داوران، جناب پروفسور «سیامک شاه‌نشین» برگزار گردید.

در مجموع ۵۶۶ کد ثبت‌نامی به متقاضیان ارسال شد که از این تعداد ۳۱۰ اثر دریافت گردید. با حذف شماری از آثارِ خارج از چهارچوب‌های داوری و قوانین جایزه‌ی ویلا، هیئت داوران در چند مرحله به بررسی و قضاوت آثار پرداختند که در نهایت "ویلایی در کویر" اثر «فیروز فیروز» به‌عنوان نخستین برنده‌ی جایزه‌بزرگ ویلا معرفی شد و مورد تشویق حاضران قرار گرفت.

تحریریه‌ی مجله‌ی ویلا و دبیرخانه‌ی جایزه‌بزرگ ویلا، این درخشش را به جناب آقای فیروز فیروز و همکارانشان شادباش می‌گوید.
.
امیدواریم که در این مسیر پرفراز و فرود، پیوسته در اوج و در مدار خلاقیت، مانا و توانا باشند.
آرزومند موفقیت‌های روزافزون برای ایشان و دیگر اعضای جامعه‌ی معماری ایران هستیم.

 

First Villa Award Winner

 

Distinguished guests, 

It is an honor to be standing here as the first winner of this prestigious award among over 550 participants. As I looked at the other projects, each with its own unique challenges, I couldn't help but reflect on the future of architecture in Iran and the world.

Architecture is not just about creating beautiful structures; it is about envisioning a better future for our society. The winning project of my office, "Villa in the desert," holds a special place in my heart as it was designed nearly 20 years ago. This project taught me the importance of asking questions within our Iranian context and finding innovative and futuristic solutions to address our concerns and hazards.

Today, we face contemporary hazards to our environment, and as architects, we bear a great responsibility towards them. It is a topic that I feel deeply passionate about whenever I discuss it. We cannot ignore the impact our designs have on nature; instead, we must strive to create sustainable and environmentally friendly structures.

The Villa Magazine award serves as a platform for us to tackle these challenges head-on and bring theoretical ideas into practice and real life. It encourages us to think beyond conventional boundaries and push the limits of what architecture can achieve.

Tonight, as we celebrate this achievement, let us also remember that this award represents more than just recognition for my work. It symbolizes a collective effort by architects around the world who are dedicated to shaping a better future through their designs.

I would like to express my gratitude to Villa Magazine for organizing this event and providing architects with an opportunity to showcase their talent. I would also like to thank my team at Firouz Firouz Architects for their unwavering support throughout this journey.

In conclusion, let us continue looking into the future of architecture in Iran and beyond. Let us embrace challenges, bring innovative solutions to concerns and hazards, and create a sustainable and beautiful world for generations to come.

 

Thank you.

Firouz Firouz

 First Villa Award Winner

 

 

اخبار مرتبط:

فیلم کامل جایزه ویلا ۱۴۰۰ 

شرایط شرکت جایزه ویلا 

درباره داوران

پرسش های متداول

بیانیه ویلا

فهرست لیست منتخب

برگزیدگان و برندگان نهایی نخستین رقابت ویلایی کشور؛ جایزه‌‌بزرگ ویلا

آیین اعلام برندگان نهایی نخستین دوره‌ی جایزه‌‌بزرگ ویلا به روایت تصویر | بخش دوم

نتیجه‌ی نهایی نخستین دوره‌ی جایزه‌بزرگ ویلا

جایزه ویلا ۱۴۰۲

متن تشکر دبیرخانه جایزه ویلا

لیست صد کد برتر در نخستین دوره جایزه ویلا ۱۴۰۰