پنل گفتمان میان‌رشته‌ای - مجله ویلا شماره ۱۴

پنل گفتمان میان‌رشته‌ای؛ ویژه‌نامه‌ی "ویلا_مزرعه"؛

تخریب سرزمین و نقش معمار

اعضای پنل:

مروارید قاسمی
محمدرضا حائری
کامران افشار نادری
حمیدرضا ناصرنصیر

‌دبیر پنل:
امیرعباس ابوطالبی

مهم‌ترین بخش از سخنان اعضای پنل در این گفتمان ویلایی بدین‌شرح است:

حمیدرضا ناصرنصیر: وی ضمن طرح چند پرسش اساسی، بحث‌های مطرح‌شده در شماره‌ی ۱۴ مجله‌ی ویلا را کاملاً رادیکال، انتقادی و انقلابی خواند، آن‌گونه که قادر است ماجرای ویلا را به‌چالش بکشاند. | متن کامل |

کامران افشار نادری: او به مفهوم ویلا پس از قرون وسطی اشاره کرد. افشارنادری این پدیده را در دوران حاضر، بستری مناسب برای تمارین معماری در حوزه‌ی تئوری‌های فکری آینده‌نگر دانست و محتوای این شماره را تلاشی برای پیداکردن چالش‌های روز معماری در حوزه‌ی طراحی ویلا به‌شمار آورد.  | متن کامل |

محمدرضا حائری: وی به نقش مهم ایده‌ی "ویلا_مزرعه" در این شماره اشاره کرد و آن را نگاهی خلاقانه برای کشف استعداد سرزمین خواند. او به اشتباهات اصلاحات عرضی و قانون ارث در مورد خرد کردن زمین‌های کشاورزی اشاره نمود، سپس به سیر دگرگونی مفهوم ویلا در ایران پرداخت. ویلا، واژه‌ای که امروزه بار معنایی مثبتی ندارد. وی نشریه‌ی ویلا را ازلحاظ محتوا و کیفیت بصری در سطح بالایی قلمداد کرد. | متن کامل |

مروارید قاسمی: ایشان بحث پیرامون ویلا و قوانین ویلاسازی در زمین‌های کشاورزی را پیچیده و دو لبه خواند. وی افزود که می‌بایست به این مقوله در مقیاس آمایشی، ملی و یا حتی فراملی نگریست. او در ادامه اذعان داشت که اگر از حوزه‌ی هستی‌شناسی ویلا بگذریم، در حوزه‌ی چیستی‌شناسی، پاسخ‌های بوم‌سازگار ارائه‌شده در این شماره نه تنها خوب است، بلکه برای طراحی ویلا ضروری است. | متن کامل |

با ما در ویلا بمانید؛
ویلا بخوانید؛
اخبار ویلا را دنبال کنید! 

 

 

اخبار مرتبط:
+ سخن سردبیر ۱۴
+ مهمانی #ویلا_تارنگ 
+ به ویلای پلاک ۱۴ سر بزنید!
+ مجله‌ی ویلا شماره ۱۴

مقالات مرتبط:
+ راغ ویلــا
+ حق ویلــا
+ شهر ویلــا
+ نیاز ویلــا
+ لذت ویلــا
+ شِبه ویلــا
+ مافیای ویلــا

مجله‌ی ویلا، نسخه پی‌دی‌اف

 

پنل گفتمان میان‌رشته‌ای؛ ویژه‌نامه‌ی
Photo: Kiana Amirmazaheri