دومین دوره فلسفه معماری- تابستان ۱۳۹۶

مدرسه اسلامی هنر (ISOA)، یکی از مدارس پیشرو برای یادگیری و حفظ فرم های ایرانی اسلامی هنر، دومین دوره فلسفه هنر اسلامی را در تابستان 1396 برگزار کرد و هنرمندان، محققان، موزه گردان ها و دانشگاهیان را از سراسر جهان گرد هم آورد.

دوره ی ده روزه با حضور شرکت کنندگان از کشورهای آمریکا، انگلیس، هند، ترکیه و روسیه با هدف یادگیری و قدردانی از عناصر مختلف هنر اسلامی از جمله موسیقی، نقاشی ایرانی، ادبیات، سینما، خوشنویسی، فلسفه و معماری به پایان رسید.

دانشجویان به وسیله ی سمینارهای ارائه شده توسط اساتید خبره دانشگاه های ایران با ایده های متنوعی در ارتباط با تفکر اسلامی و معنویت آشنا شدند.