معرفی کارگاه خانه ای برای یک معلّم

مجله ویلا همزمان با رونمایی دستاورد های کارگاه "خانه ای برای یک معمار" در یزد در شماره هفتم (زمستان 1396)، کارگاه جدید خود را معرفی می کند.

عکس زلزله کرمانشاه-ایرنا
@آرشیو عکس ایرنا

 

در روز 21 آبان 1396 زلزله ای به بزرگی 3/7 ریشتر کرمانشاه را لرزاند. 630 نفر کشته، بیش از 8000 نفر زخمی و حدود 70000 تن بی خانمان شدند. این فاجعه  که منجر به تخریب کامل بیش از 12000 مسکن شهری و روستایی شد، موفقیت ساخت ساز های اخیر را از نظر برآورده کردن اساسی ترین فریضه مسکن یعنی ایجاد سرپناه را در هاله ای از ابهام فرو برد. این مجموعه های مسکونی که پیش از این در فراهم آوردن کیفیات ضروری و حداقل های اجتماعی و فرهنگی "خانه" نواقص بی شمار داشته اند به نوعی الگو و آمال ساخت و ساز روستایی نیز قرار گرفته اند. در حالی که به دلیل تفاوت در مقیاس و ساختار اجتماعی مسکن روستایی فرصتها و قابلیت های بیشمار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند که می توانند با تکیه و تاکید بر آنها مسیری مجزا از ساخت شهری را برای رسیدن به مسکنی مستقل و مجزا از معماری و ساخت شهری را طی کنند.

عکس زلزله کرمانشاه-ایرنا
@آرشیو عکس ایرنا

 

 

بنابرین فاجعه کرمانشاه دو فرصت در پیش روی جامعه معماران و مجریان ساخت قرار می دهد، اوّل آنکه با بررسی دقیق نقاط ضعف و قوت طراحی و اجرای انجام شده تا حال حاضر برآوردی از عملکرد خود به خصوص در ساخت و ساز شهری فراهم کنند و پس از این ارزیابی به جای دنباله روی کورکورانه از طراحی شهری در جستجوی کشف فرصتهای بیشمار نهفته در خود آنها باشند.

عکس زلزله کرمانشاه-ایرنا
@آرشیو عکس ایرنا

 

 

کارگاه "خانه ای برای یک معلّم" که یکی از مهمترین فرصتهای پیش گفته در معماری روستایی را مشارکت برای رسیدن به معماری ای انسان محور می داند، قصد دارد که پاسخی سریع، کم هزینه، بهینه، بومی و قابل تکثیر به مساله بی خانمانی زلزله زدگان کرمانشاه طرح کند. این کارگاه به معماران جوانی که در کارنامه خود نیم نگاهی به مسائل اجتماعی و  بومی معماری داشته اند فرصت  می دهد که تازه ترین و نوآورانه ترین ایده های خود را در در بوته آزمایش قرار دهند.

عکس زلزله کرمانشاه-ایرنا
@آرشیو عکس ایرنا