اولين جلسه كميته تخصصي معماري و سلامت در ايران

این جلسه با حضور موسسین اين كميته (گروه داوطلبانه پژوهشی) سركار خانم ها ليدا الماسيان، رعنا سقازاده و آقايان اميرعباس ابوطالبي و شاهين حيدري برگزار گردید.

 

 

اولين جلسه كميته تخصصي معماري و سلامت در ايران مورخ ١٣٩٦/٤/١ در دفتر مهندسين مشاور موج نو با حضور موسس اين كميته سركار خانم ها ليدا الماسيان، رعنا سقازاده و آقايان اميرعباس ابوطالبي و شاهين حيدري برگزار گردید.

هدف از تاسيس اين کمیته که یک گروه داوطلبانه و  پژوهشی می باشد ، ايجاد تعامل هاي تخصصي ميان دانشجويان معماري و پزشكي، معماران، پزشكان، مهندسان و مديران ارشد عنوان شد.

طبق پيشنهاد اين گروه موضوعات اصلي حول سه محور مشخص به ترتيب زير طبقه بندي گرديد؛

١- تقابل پزشكي و معماري (اشتراك ميان علوم پزشكي و معماري)

٢- معماري سلامت (مسائل سلامت فردي، رواني و اجتماعي)

٣- پزشكي تسكيني

در اين جلسه به موارد ديگري جهت طرح در فضاهاي آموزشي و حرفه اي اشاره شد، كه از جمله آن ها ميتوان به مبحث طراحی بر اساس شواهد دریافتی، تفاوت ساختار ساختمان هاي درماني ( رواني، سرطاني، قلب و ...) مشكل سرانه هاي طراحي، محدوديت هاي ضوابط در ايران، سودآوري طراحي فضاهاي درماني، نمونه هاي مرجع قديمي و خسته كننده و خلا نظام معماري در كشور اشاره كرد.

در انتها اين كميته آمادگي خود را جهت برگزاري سمينارها و وركشاپ هاي مرتبط در دانشگاه هاي مطرح كشور اعلام کرد. 

همچنین از علاقمندان جهت به اشتراک گذاشتن ایده های مرتبط با زمینه های فوق دعوت به همکاری نمود.  

 

 Mahsa Chaharbaghi ©

Mahsa Chaharbaghi ©

 Mahsa Chaharbaghi ©

 Mahsa Chaharbaghi © 

 Mahsa Chaharbaghi ©

 

 Mahsa Chaharbaghi ©

 Mahsa Chaharbaghi ©

 Mahsa Chaharbaghi ©

 

 Mahsa Chaharbaghi ©

 Mahsa Chaharbaghi ©

 

 

 Mahsa Chaharbaghi ©

 Mahsa Chaharbaghi ©

 Mahsa Chaharbaghi ©

 

 Mahsa Chaharbaghi ©