نقش ماندگار، ماندگار شد

دکتر عمید مسعودی با نیم قرن تجربه‌ی حرفه‌ایی در زمینه‌ی معماری بخش بزرگی از خاطرات و آموزه‌های معماری را از گذشته تا اکنون در کتاب نقش ماندگار می آورد.

آثار و فعالیت‌های ارزشمند دکتر عمید مسعودی در موضاعات مختلف معماری و شهرسازی گنجینه‌ای است از علم و دانش که باید ماندگار شود. افکار و راهنمایی‌های که از ایشان نصیبمان می‌شود برای شناختن،شناساندن و نگهداشتن فرهنگ،تمدن و علم و ادب سرزمین‌مان ما را موفق‌تر می‌سا‌زد.

عکس: آرش وکیل زاد

کاوش‌های علمی و پژوهشی دکتر عمید مسعودی برای توسعه و ترویج معماری حاوی جنبه‌های گوناگون و متنوعی است. حضور گران‌بهای ایشان در زمینه‌ی آموزش دروس معماری، شهرسازی، تاریخ هنر و کامپیوتر در دانشگاه تبریز، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بی شک تاثیرات فراوانی به نسل فعال در معماری ایران داشته است و اغراق آمیز نیست اگر بنویسیم : "امروزه بیش از پیش به حضور استادانی چون دکتر عمید مسعودی برای شناختن ریشه های معماری معاصر ایرانی نیازمندیم".

دکتر عمید مسعودی در کتاب نقش ماندگار مثل یک متخصص برجسته وارد مباحث متنوع از گذشته تا کنون می‌شوند و با تجزیه و تحلیل کلی و جزیی به مخ و معنای معماری و زندگی می‌پردازند که خواننده از دقت نظر و معنی یابی ایشان هم استفاده می‌کند هم لذت می‌برد.

عکس: آرش وکیل زاد

 

از عناوین ایشان به عنوان عضو شورای پژوهشی وزرات علوم،تحقیقات و فناوری اطلاعات تا عضو سابق سازمان معماران و شهرسازان آمریکا و به عنوان پیشکسوت در زمینه‌ی تخصصی معماری و شهرسازی، انتخاب به عنوان مفاخر استان فارس و عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران مشهون و هویدا است که صحنه‌ی کارهای علمی و پژوهشی ایشان چقدر وسیع و گسترده است. با بررسی و مطالعه آثار ایشان، چه بسا راه‌های تازه‌ایی در شناخت فرهنگ و معماری ایران گشوده شود. ایشان کوشیده‌اند تا موجبات آگاهی را فراهم آورند، آثار وی نشانگر عشق و وابستگی ایشان به مظاهر پرافتخار ملی و فرهنگی است که برای حیات و جاودانگی هر کشور و ملتی لازم است.

حال که به همت ایشان کتاب نقش ماندگار ماندگار شد امید است که تاثیرات ایشان بر معماری ایرانی برای همیشه محفوظ بماند.

واقعیت این است که آنچه راجع به خدمات پر ارج دکتر عمید مسعودی به تقدیم می‌رسد شمه‌ای است از گنجینه علمی ایشان و قطره‌ای است از بحر زخار، وگرنه پایه علمی و اخلاقی ایشان وصفش بالاتر از آن است که در غالب متنی کوتاه بگنجد این متن تنها تشکریست از تحریریه مجله ویلا به پاس زحمت های فراوانی که در طول سالهای دراز برای جامعه معماری و شهرسازی کشیده اند.

تحریریه ویلا