همکاری سفارت سوئیس با مجله ویلا

همکاری سفارت سوئیس با مجله ویلا با موضوع ویژه‌نامه "ویلاها در کشور سوئیس"

خانم دكتر حسنا پورهاشمی در ديداری با رايزن فرهنگی سفارت سوئیس در مورد تهيه ويژه‌نامه بعدی مجله ويلا با عنوان " اهميت ويلا ها در معماري كشور سوئیس " تبادل نظر كردند.

آقای توماس ويدمر در اين ديدار ضمن تحسين فعاليت‌های تحريريه مجله ويلا، برای همكاری سفارت سوئیس در اين ويژه‌نامه ابراز اميدواری كرد.