انسان-طبیعت-معماری

دانشگاه هنر و معماری پارس با به کارگیری اساتید آگاه به تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور در زمینه هنر، معماری و شهرسازی می‌اندیشد.

معماری و معماری‌داخلی ابزاری است قدرتمند برای ارتقاءِ کيفيت زندگی در کشورهای در حال توسعه. سابقه کم‌نظیر کشور ایران رويکردهای مشخصی از سلامت، انرژی، اقتصاد و فرهنگ را در معماری دنبال می‌کند که نگاه دوباره به آن‌ها در تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور در زمینه هنر، معماری و شهرسازی کشورمان راه گشاست.

علی فرامرزی - سیاه چادر

دانشگاه هنر و معماری پارس با به کارگیری اساتید آگاه به تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور در زمینه هنر، معماری و شهرسازی می‌اندیشد.

محمد صالح آل آقا - معماری کویری

 آگاهی از دانش و درک حکمت نياکان اين فلات نسبت به مفاهيمی چون «معماري مشارکتی»، «معماري آب»، «معماری سلامت، «معماری شخص محور» و «زيبايی شناسی»، زمينه آزمودن طرح‌هايی گرديد که در "انسان-طبیعت-معماری" نیمسال اول سال 1398 دانشگاه معماری و هنر پارس، پیام نگاه به این اهداف را در خود پرورش می‌داد.

زهرا حمیدی - معماری جنوب ایران

 دانشجویان دوره نیمسال اول 99-1398 "انسان-طبیعت-معماری" دانشگاه پارس، پس از آشنایی با مبانی نظری این واحد از طریق بررسی و مطالعه کتب و مقالات مرجع مرتبط با آن نسبت به انتخاب یک موقعیت جغرافیایی در ایران وارد مرحله کارگاهی می‌شوند. 

شقایق حنیفه زاده - معماری فرانسیس کره 

  دانشجویان دوره نیمسال اول 99-1398 "انسان-طبیعت-معماری" دانشگاه پارس، نمونه‌های موفق استفاده از حکمت‌های بومی در جهان را بررسی و دیاگرام‌های معماری آن‌ها را از قبیل دیاگرام‌های فضایی، تهویه، نور، سازه، ساختار و ... بازتولید می‌کنند. 

انسان-طبیعت-معماری نیمسال اول 1398 - دانشگاه پارس

 

امیرعباس ابوطالبی- مدرس واحد 

 امیرعباس ابوطالبی مدرس این دوره که سابقه کار در مکتب کن یانگ را در کارنامه خویش دارد با اشاره به تجربه‌های بین المللی موفق در استفاده از معماری بومی و تلفیق آن با دستاوردهای نوین، دانش آموزان این دوره را تشویق به استفاده از مفاهیم موجود در آن می‌کند و درجه آن را به عنوان دانش ضمنی بالاتر از دانش کتابی می‌خواند.

ماهور عرب - معماری بوشهر 

 پس از آنالیز سایت و رسیدن به الگوی طراحی منطبق با شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه، طراح پاسخ مناسب را در مورد چالش های اصلی کارگاه از قبیل جانمایی، باد غالب، نور خورشید، حرارت خورشید و گرمایش و سرمایش غیرفعال جستجو می‌کند. 

اسراء صادقی ماجد - باغ ایرانی 

 در این واحد، باغ‌های ایرانی به عنوان چشمه عمیق "انسان-طبیعت-معماری" حاوی درس‌ها و آموزه‌های امروزی در جهت رسیدن به معماری صحیح و مطلوب معرفی می‌گردد. 

زهرا حمیدی - معماری جنوب ایران 

 ملاحظات و ارزیابی دانشجویان

+ شرایط اقلیمی
+ مشارکت اجتماعی
+ انسان محور بودن
+ مقرون به صرفه بودن و قابلیت استفاده ( برای مثال چندکاربردی بودن فضاهای پروژه مانند آشپزخانه، راهروها، نشیمن و...)
+ فرهنگ و محیط بومی
+ آسایش بصری
+ سازگاری و ادغام با جامعه محلی
+ امنیت و آسایش ساکنین
+ استراتژی‌های معماری پایدار ( برای مثال تهویه طبیعی، نور طبیعی و ...)
+ سلامت ( سلامت جسمی و روحی)

خبر: مجله ویلا