ویلا مزرعه

ویلا مزرعه

نیاز انسان معاصر
حق اجتماعی
عدالت فضایی

ویلا؛ تخریب سرزمین، نیاز یا سبک زندگی
ویلا مزرعه؛ تاکتیک منع هدر رفت منابع

مسئله اول: نیاز ویلا و تخریب سرزمین
مسئله دوم: نیاز سلامت روانی و فیزیکی انسان مدرن شهرنشین
مسئله سوم: توزیع ناعادلانه ثروت، نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم و تفکیک زمین‌های زراعی
مسئله چهارم: همکاری فروشنده روستایی و خریدار شهری در مواجهه با قانون‌گذار

هرچند تناقصات قانونی و مشکلات حل نشدنی وجود دارد و برخی از دستگاه‌ها به موانع توسعه بدل شده‌اند اما با به رسمیت شناختن نیاز سلامتی و روانی مردم و اصلاح قوانین می‌توان به التیام و پرستاری سرزمین پرداخت.
فرآیند سیاست‌گذاری برای این موضوع بسیار پیچیده است اما به نظر ما ایده‌های معمارانه و خلاقانه «می‌تواند» در مسیر احیا دو مقوله فرهنگی و معیشتی مؤثر باشند و الگوی بهتری از شیوه‌های آمیزش گردشگری و کشاورزی ارائه کند که بتواند به جذب سرمایه وحفظ محیط زیست توامان توجه داشته باشد.  
این کرسی دارای مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی می‌باشد و از حمایت کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دانشگاه مازندران و موسسه پژوهشی شیخ بهایی برخوردار است.

ارائه دهنده:
امیرعباس ابوطالبی

ناقدین:
دکتر روح اله رحیمی
دکتر نصرت اله گودرزی

مدیر جلسه:
دکتر بابک داریوش

زمان:
سه شنبه
15 آذر 1401
ساعت 10 الی 12

مکان:
دانشکده هنر و معماری - دانشگاه مازندران-بابلسر

 

حضور در این کرسی برای عموم آزاد و رایگان است.
لینک پخش آنلاین جلسه
https://www.instagram.com/memarivilla

#لطفا_کپی_کنید #ویلا_مزرعه #ویلامزرعه #عدالت_فضایی #حق_اجتماعی #نیاز_انسان #نیاز #سلامت #معماری_سلامت #معماری_اجتماعی #مجله_ویلا #ویلا #ویلانیوز