بازدید معماران فرانسوی از مکان های دیدنی تهران

در سفری که توسط آژانس Voyagis-Archi Travel برنامه ریزی شده بود, گروهی 22 نفره از معماران فرانسوی به همراه ژورنالیست و نویسنده فرانسوی خانم دلفین دسوو از 12 تا 21 اکتبر در سفری به ایران، از شهرهای تهران، یزد، کاشان، ابیانه، اصفهان، پرسپولیس و شیراز بازدید کردند. خانم دلفین دسوو ژورنالیست و نویسنده معروف فرانسوی است که متخصص در حوزه معماری، شهرسازی و طراحی پل است و در نشریات معتبر فرانسوی و بین المللی مقالات متعددی را به چاپ رسانده است.
در روزهای اقامت این گروه در تهران، با همکاری فصلنامه تخصصی ویلا، بازدیدهای مختلفی از مکان های دیدنی تهران شامل موزه پست، موزه ایران باستان، موزه دوران اسلامی، میدان امام خمینی، بازار تهران و ... انجام شد.

© امیرعباس ابوطالبی

 

© امیرعباس ابوطالبی 

 

© امیرعباس ابوطالبی 

© امیرعباس ابوطالبی 

© امیرعباس ابوطالبی 

 

© کیانا موسوی 

 

© کیانا موسوی 

 

© کیانا موسوی 

© کیانا موسوی