ریچی میاکه

پروفسور ریچی میاکه در مجله ویلا 

پروفسور ریچی میاکه در یک اظهارنظر به ریاست سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی بحث با سردبیر مجله ویلا را  الهام‌بخش دانست:
"که ناگهان احساس کردم مجله‌ای مانند VILLA قطعاً حوزه دیگری از انجمن ایدئولوژیک معماری معاصر را تشکیل خواهد داد."

متن کامل گفتگوی ریچی میاکه با امیرعباس ابوطالبی را به زبان اصلی اینجا پیدا کنید: 

 

عکس: کیانا امیرمظاهری

 

 

متن کامل گفتگوی ریچی میاکه با امیرعباس ابوطالبی را به زبان اصلی اینجا پیدا کنید:

https://villanews.ir/en/news/villadialogue-riichi-miyake