مجله ویلا - ویژه نامه کشور نروژ

مراسم رونمایی مجله ویلا- ویژه نامه کشور نروژ
18 اسفند 1399

مجله ویلا مراسم رونمایی از سالنامه اختصاصی خودش با عنوان " ویلاها در کشور نروژ" را در تاریخ 18 اسفند 1399 در مجموعه ورزشی باشگاه انقلاب جشن می گیرد. 

این مراسم به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت ظرفیت محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای آزاد برگزار می شود.