مسابقه طراحی لوگو مجله معماری ویلا

شورای راهبردیِ مجله‌ی معماری “ويلا”، در ‏راستای اهميتِ ترويج مسابقات طراحی معماری، ايجاد رقابت سالم ميان طراحان، فراهم ‏آوردن زمينه‏‌ی مناسب برای معرفی استعدادهای جوان و همچنين امکان انتخاب طرح بهتر، تصميم گرفت لوگوی مجله را از طريق برگزاری مسابقه انتخاب کند. فراخوان برگزاری مسابقه‏‌ی طراحی لوگوی مجله‌ی “معماری ويلا” در دي‏ماه 1394 منتشر شد و از علاقمندانِ معمار و گرافيست دعوت شد تا در اين مسابقه شرکت نمايند. مسابقه‏‌ی طراحی لوگو به صورت آزاد برگزار شد و در تعداد آثار ارسالی و تکنيک ارائه، محدوديتی وجود نداشت. فرصت ارسال آثار تا تاريخ 1394/12/10 بود و جلسه‏ ی داوری در تاريخ 1394/12/15، با حضور سه داور که در فراخوان مسابقه معرفی شده بودند، صورت گرفت. ترکيب هيئت داوران اين مسابقه را آقای رضا نجفيان (معمار)، آقای عليرضا انوری (گرافيست) و آقای سامان مسگريان (معمار و حامي مالی مجله) تشکيل می‏ دادند.

 

مسابقه طراحی لوگو مجله ویلا

در پايان مهلت قانونی ارسال آثار، تعداد 338 اثر به دبيرخانه مسابقه ارسال شده و کدِ ثبت‏‌نام دريافت نمودند. اعضای هيئت داوران، پس از برگزاری جلسات هماهنگی و با‏توجه به پاسخگويی طرح، زيبايي‏شناسی و نوآوری در طراحی، آثار را مورد بررسی قرار‏دادند. از ميان آثار رسيده، تعداد 20 اثر به مرحله‏ی نهايی داوری راه پيدا کردند. پس از بررسی مجدد آثارِ منتخب، سه اثر برگزيده توسط هيئت داوران به شرح زير معرفی شدند:

رتبه‌‏ی اول: خانم عاليه رزمگير با مجموع 7 امتياز (يک امتياز اول و دو امتياز دوم از هيئت داوران)
رتبه‏‌ی دوم: آقای احمد صفار با مجموع 6 امتياز (و امتياز اول از هيئت داوران)
رتبه‏‌ی سوم: خانم پريسا صحت با مجموع 4 امتياز (دو امتياز سوم و يک امتياز دوم از هيئت داوران)

 

مسابقه طراحی لوگو مجله ویلا

 

مسابقه طراحی لوگو مجله ویلا
رتبه اول - عالیه رزمگیر

 

مسابقه طراحی لوگو مجله ویلا
رتبه دوم - احمد صفار

 

مسابقه طراحی لوگو مجله ویلا
رتبه سوم - پریسا صحت