حضور معماران زن در مراسم رونمایی از شماره ۱۳ مجله

معماران جوان - نسلی نو

۲۹ خرداد 1401

 

در این مراسم ضمن رونمایی از ویژه‌نامه گفتگو با معماران معاصر ایران در کنار اشخاص سرشناس معماری و صنعت ساختمان، از نسل جوان و زنان مشغول در حوزه‌ی معماری دعوت به عمل آمد. ایشان با نسل پیشین معماری خود دیدار کردند و دیدگاه نظر هر یک از معماران را در میز گفتمانی مختصر شنیدند.

بخش بزرگی از تیم مجله‌ی ویلا را نسل جوان و زنان تشکیل داده‌اند که در آماده‌سازی و تهیه‌ی تمام نسخه‌ها با ویلا همراه بودند.