گفتگوی مجله ویلا با مدیر دفتر معماری رینتالا-اگرتسون

ویلا دیالوگ 
گفتگوی مجله ویلا با مدیر دفتر معماری رینتالا-اگرتسون

 

دفتر معماری رینتالا ایگرتسون

این گفتگو بر اساس مصاحبه حضوری امیرعباس ابوطالبی با داگور اگرتسون همکار مؤسس آتلیه معماری رینتالا-اگرتسون در کشور نروژ انجام گرفته است.

ویلا جدایی

متن اصلی را بخوانید.

 

اخبار مرتبط:
مجله ویلا - ویژه نامه کشور نروژ
گفتگوی مجله ویلا با مدیر دفتر معماری جارموند
مراسم رونمایی مجله ویلا- ویژه نامه کشور نروژ
روز جهانی زن مبارک
سخنرانی سفیر نروژ
سخنرانی سردبیر
لوح قدردانی مجله ویلا
تداوم همکاری مجله‌ی ویلا با سفارت فنلاند در ایران
همکاری سفارت سوئد و مجله‌ی ویلا

 

مقالات مرتبط: 
سخن سردبیر شماره ۱۱
معماری ویلا در نروژ
اینار جارموند در ویلا دیالوگ
داگور ایگرتسون در ویلا دیالوگ
کاسپر مورک اولنس در ویلا دیالوگ
وقتی همه چیز با چهارباغ آغاز می شود

 

مجله ویلا، نسخه پی‌دی‌ف - شماره یازدهم