روز جهانی زن مبارک

روز جهانی زن مبارک 

ما به محتوا، تجربه‌ی گرافیکی و ذائقه‌ی هنری شماره‌ی یازده مجله‌ی ویلا؛ ویژه‌نامه‌ی کشور نروژ افتخار می‌کنیم و به خود می‌بالیم که این رویداد در ایران، کشوری تحت شدیدترین تحریم‌ها و انزوای جهانی رخ داده است؛ با تمام قلب خود بر این باوریم که در روزگار نیستیِ تحریم‌ها و ریشه‌کن شدنشان چیزهای بیشتری برای ارائه به عرصه‌ی بین‌المللی هنر و معماری خواهیم داشت.
جا دارد که از تیم مجله‌ی ویلا قدردانی کنیم!
از آنجا که این رویداد در ۸ مارس برابر با روز جهانی زنان به وقوع پیوست؛ شایسته است اشاره کنیم که بیشتر تیم ما زنان هستند.
ما به تک‌تک ایشان افتخار می‌کنیم.
سپاسگزاریم بچه‌ها ...
#فاطمه_تاجیک #رعنازاده #حسناپورهاشمی #مهشیدمعتمد #فرنوش_بندی #کیاناامیرمذاهری #کیمیاصابونی #سعیده_مهدویان #بهارآرش #گلرخ_شهباز

Women Day
© روزبه فولادی

 

Women Day
© میترا صالحی

 

Women Day
© میترا صالحی

 

Women Day
© روزبه فولادی

 

Women Day
© روزبه فولادی

 

Women Day
© میترا صالحی

 

Women Day
© روزبه فولادی