کارگاه بزرگ طراحی معماری

کارگاه رقابتی معماری طراحی یک خانه برای یک خانواده 

کارگاه رقابتی معماری به منظور طراحی خانه ای برای یک خانواده 4 نفره توسط آتلیه طراحی معماری امیرعباس ابوطالبی و مجله معماری ویلا برگزار می گردد. پروژه تعریف شده برای این کارگاه واقعی است و در صورت برآوردن تمام نیازهای فیزیکی و رعایت معیارها و ملاک های طراحی ذکر شده در این دفترچه راهنما به مرحله اجرا درخواهد آمد. کارفرمای پروژه دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری و فارغ التحصیل از دانشگاه ناتینگهام انگلستان در زمینه انرژی های تجدید پذیر در معماری می باشد و این پروژه را برای ساخت و سکونت خویش و خانواده اش در نظر گرفته است.
این کارگاه به تشویق و معرفی استعدادهای خلاق در زمینه تحقیق و پژوهش ابعاد مختلف طراحی معماری یک خانه معاصر ایرانی در اقلیم گرم و خشک ایران می‌پردازد و ضمن برگزاری مراسم و نمایشگاه آثار یادگاری نفیس به شرکت کنندگان تقدیم می نماید.
رویکرد این کارگاه ضمن در نظر داشتن مسائل زیبایی شناسی و عملکرد، به استخدام گرفتن عوامل پایداری ، انرژی، اقتصاد و سلامت می باشد.