ویژه نامه ویلاهای معاصر در کشور ایتالیا

ویژه نامه ویلاهای معاصر در کشور ایتالیا به زودی رونمایی می شود

مجله ویلا، شماره ویژه 2023، 

جلد تک نگاری (مونوگراف) جدید ما، شامل مجموعه ای از طرح های معاصر و آثار ساخته شده/ساخته نشده در زمینه خانه های آزمایشی و ویلاهای نمادین، با همکاری شرکت های معماری ایتالیایی:
#ARW Associates، #ElasticoFarm، Gardini Gibertini Architetti (gga)، #GEZA Architettura، Giordano Hadamik Architects (GHA)، #LCA architetti، #MoDus Architects، #Pedevilla Architects، Peter Pichler Architecture (#PPA_PPA)، #Renzo #RPBW Architects)، Studio Fuksas، Studio #Ponsi، و Urban Future Organization در میان دیگران.

ریشه ها را کشف کنید و حدس بزنید چه کسانی  ویراستاران و منتقدان این شماره قابل توجه هستند!