"ویلا" ، یک اقامتگاه مُد روز شده

ویلا، یک اقامتگاه مد روز شده است که با سه فاکتور موقعیت، تکنولوژی و ضوابط خودش را منحصربه‌ فرد می سازد.

یکی از مکاتبات اختصاصی مجله ویلا در شماره هشتم به دفتر معماری اینونت آرکیتکتز اختصاص دارد. گروه معماری اینونت آرکیتکتز نسل جدید دفاتر طراحی معماری در کشور هندوستان می باشد که معماران ارشد ویوک کومار و نادا دوی هدایت آن را برعهده دارند.

ترکیب ایده های پیچیده و توجه بسیار به جزئیات فارغ از مقیاس پروژه از مشخصه های این دفتر معماری است.

 

Vivek kumar and Nanda Devi
ویوک کومار و نادا دوی - اینونت آرکیتکتز 

 

هوش و استعداد در کنار نیروی جوانی دو یار قدرتمند این زوج معمار است، تجربه ای گسترده از پروژه های متفاوت مسکونی، تجاری، صنعتی، درمانی و آموزشی آن ها را به یکی از دفاتر حرفه ای معماری هند تبدیل کرده است.

 

Inventarchitects
گروه معماری اینونت آرکیتکتز 

 

ایونت در پاسخ به مجله ویلا، ویلا را یک اقامتگاه مُد روز شده معرفی می کند که از طریق موقعیت، تکنولوژی و ضروریات طبیعی ابعادش خود را به سطح جدیدی از مسکن می رساند و منحصربه فرد می سازد.

همچنین آن ها ویلا را موضوعی همواره در حال تحول تعریف می کنند که در طول زمان دچار تغییرات متنوعی شده است و مفهوم آن همچنان در حال تغییر است؛ از اقامتگاهی شیک تا مفخی گاهی برای آخر هفته ها.

اما از نظر ویوک و نادا ویلا اقامتگاهی مستقل برای کارفرمایی متمول است که با شکلی جالب توجه از درون به بیرون خود را محاط در طبیعت می کند.

 

مصاحبه ویلا با اینونت 

 

فرنوش بندی | ویلانیوز

۱۹ مرداد ۱۳۹۹