امید حائری در ویلا امید حائری در ویلا امید حائری در ویلا امید حائری در ویلا امید حائری در ویلا امید حائری در ویلا امید حائری در ویلا امید حائری در ویلا امید حائری در ویلا امید حائری در ویلا امید حائری در ویلا امید حائری در ویلا امید حائری در ویلا

امید حائری در ویلا

وب سایت: https://omidhaeri.com/

دانلود کاتالوگ

توضیحات:

سطوح، التماسی هستند برای لمس شدن!

در دنیای نبوغ معماری، مصالح کمی همچون چوب دارای جذابیت های توامان فریبنده و جاودانه هستند. 
استفاده از چوب در فضا، روح طبیعت را به کالبد بی جان هر ویلا می دمد و تجربه زیست متفاوتی را در پندار باشندگان فضا جاری می سازد. 
مجله ویلا همواره در پی جست و جو، شناسایی و معرفی برندهایی بوده که از هر نظر توانسته باشند رضایت معماران ثبت شده در این پلتفرم بین المللی معماری را جلب نمایند. 
کفپوش های چوبی -امید حائری- در پیمایش مسیر تکامل خود در تلاش است تا علاوه بر توجه به زیبایی شناسی و ماندگاری به مسائل محیط زیستی و پایداری نیز متعهد باشد.