والریو اولگیاتی

والریو اولگیاتی

وب سایت: http://www.olgiati.net/

بیوگرافی:

 والريو اولگياتی در سال ١٩٥٨ در سوييس متولد شد. خلوص فرم، مصالح، نور و حس زيبايی شناسی، از ويژگی‌های اصلی آثار او می‌باشند. دفتر معماری او در فليمز، كه شهری كوچک در سوييس است، واقع شده و آثار تاثيرگذار وی همگی در اين آتليه كوچک زاده می‌شوند. گرچه اوليگاتی خود را يک مدرنيست نمی‌داند، اما تفكر نگارش معماری به گونه‌ای كه تجربه‌ی تمام و كمال فضا در آن ميسر باشد، در آثار وی كاملاً مشهود می‌باشد.

پروژه‌های مرتبط: