شرکت مهندسی تابیس

شرکت مهندسی تابیس

تلفن: +۳۸۵ (۰)۱ ۴۸۳۰ ۱۳۳ ، +۳۸۵ (۰)۹۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۱

فکس: +۳۸۵ (۰)۱ ۴۸۳۰ ۱۳۶

ایمیل: natasa@tobis.hr

وب سایت: http://www.tobis.hr/en/about-us/

بیوگرافی:

.

پروژه‌های مرتبط: