سآرچ، سی ام ای

سآرچ، سی ام ای

وب سایت: https://www.christian-muller.com/

بیوگرافی:

شرکت معماری کریستین مولر سی‌اِم‌اِی (CMA) و شرکت معماری سآرچ (SeARCH)، دو شرکت معماری بین‌المللی هلندی هستند و ویلا والس را با همکاری یکدیگر طراحی و اجرا کرده‌اند. سی‌اِم‌اِی شرکت معماری‌ست که انعطاف‌پذیری غیرمعمول را رویکرد کارهای خود قرار می‌دهد و اجازه می‌دهد هنر مدرن، ادبیات و سفر با نگرشی علمی ساختار معماری برای هر پروژه را شکل دهند. سآرچ روی پروژه‌های معماری و برنامه‌ریزی شهری و تحقیقات محصولات و مواد ساختمانی جدید کار می‌کند. سطوح مختلف مقیاس در پروژه‌های طراحی برای آنان از اهمیت برابری برخوردار است و از ابتدای طراحی هم‌زمان و هم‌راستا توسعه می‌یابند. بنابراین تفکیک بین معماری، منظر و برنامه‌ریزی شهری، جزئیات و تکنیک، از نظر آنان بی‌معنا است و معماری و طراحی منظر را مکمل یکدیگر می‌دانند.

پروژه‌های مرتبط: