رضا نجفیان

رضا نجفیان

وب سایت: http://www.renadesign.com/

بیوگرافی:

رضا نجفيان، طراح و معمار ايرانی متولد سال ۱۳۵۹ است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته‌ی معماری را از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات دريافت نموده و از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۵ در شرکت مهندسين مشاور گاما به فعاليت پرداخته است. در سال۱۳۹۱، رضا نجفيان، دفتر معماری شخصی خود با عنوان رنا ديزاين را تأسيس نمود. اين شرکت تاکنون در پروژه‌های موفق بسياری شرکت داشته و در عرصه‌ی معماری کشور، شرکت خوش نامی محسوب می‌شود.

پروژه‌های مرتبط: