مهندسین مشاور پادیر

مهندسین مشاور پادیر

بیوگرافی:

سعيد مير محمد صادقي و لادن زارعي فینالیست در هشتمین دوره جایزه معمار در سال 1387 برای ساختمان شماره یازده برنده لوح تقدیر در چهاردهمین دوره جایزه معمار در سال 1393 برای پروژه شماره هشتادوسه، یک ساختمان اداری رتبه اول در نهمين دوره جايزه معماري داخلي ايران در سال 1395 برای ويلاي شماره ی ده نود برنده لوح تقدير در شانزدهمين دوره جايزه معماردر سال 1395 برای ويلاي شماره ی ده نود راه یافته به مرحله دوم جایزه معماری آسیا ( ( 2Aدر سال 1396 برای ویلای شماره ی ده نود رتبه اول (مشترک) در دهمین دوره جایزه معماری داخلی ایران در سال 1396 برای ویلای شماره سی رتبه دوم (مشترک) در هفدهمین دوره جایزه معمار در سال 1396 برای ویلای شماره سی فینالیست در هفدهمین دوره جایزه معمار در سال 1396 برای ویلای شماره سی و نه پس از اتمام تحصيلات با كسب مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشگاه آزاد واحد همدان، سعيد مير محمد صادقي و لادن زارعي فعاليت حرفه اي خود را با مهندسين مشاور رازآهنگ آغاز كردند. آنها فعاليت حرفه اي شخصي معماري خود را از سال ١٣٨٢ آغاز كردند و پس از تاسیس مهندسین مشاور پادیر در طول فعاليت حرفه اي خود پروژه های متعددی با کاربری های مختلف از جمله مسكوني، تجاری و اداری طراحي كرده اند که در همایش ها و مسابقات متعدد معماری موفق به کسب جایزه شده و یا مورد تقدیر قرار گرفته اند. سعید میر محمد صارقی و لادن زارعی در حال حاضر در تهران و تورنتوی کانادا به فعالیت در زمینه معماری ادامه می دهند. علاوه بر تمرکز بر طراحی معماری، مهندسین مشاور پادیر فعالیت خود را به ساخت پروژه های معماری نیز گسترش داده است.

پروژه‌های مرتبط: