استودیو اوزوالدو لوپی

استودیو اوزوالدو لوپی

تلفن: +۳۴ ۹۷۱ ۷۱۲ ۲۶۸

ایمیل: olarq@olarq.com

وب سایت: http://www.olarq.com/en

بیوگرافی:

استودیو اوزوالدو لوپی با بیش از یک دهه تجربه یکی از دفاتر معماری پیشرو مالورکا است. اوزوالدو لوپی و تیمش در مقیاسی محلی و با شهرتی بین المللی فعالیت می کنند. این استودیو تا کنون بارها برا دریافت جوایز معماری در مالورکا کاندید شده است. پروژوه های آنها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و در کتب معماری منتشر شده است. استودیو اوزوالدو لوپی متخصص طراحی خانه های مجلل ای است که بر ای پاسخ دادن به خواسته های مشخص کارفرما طراحی شده اند. اسکیس های اولیه و مکالمات با کارفرما تا رسیدن به طرحی ایده ال از نظر طراحی و مسائل فنی و در نهایت اثر معمار قابل توجهی ادامه می یابد. برای هر پروژه با رعایت استاندارهای مورد نیاز، نقشه ها و اسناد لازم تهیه می گردد در کنار اینها، دپارتمان مدیریت پروژه فرایند های کنترلی دقیقی بر برنامه ریزی، هدایت و سایت ساختمان اعمال می شود. استودیو اوزوالدو لوپی در جستجوی فضایی مبتکرانه است که در نتیجه آنها خوانش های دقیقی از وضعیت سایت صورت گیرد. اثار آنها شامل بازسازی واحد های آپارتمانی  تا ویلاهایی 1000 متر مربعی می باشد که تیم طراحی همه انها با شور و اشتیاق دنبال می کند چرا که در جستجوی بهره وری بیشینه و مسئولانه منابع کارفرماست. دقت و ابتکار اصولی هستند که تکامل استودیو را مدیریت می کنند. جستجوی همواره برای رسیدن به جزئیات نوگرا و پاسخ های موجود ادامه دارد. فضای استودیو خلاقانه و با انگیزه است که پروژه های در حال طراحی را فرا می گیرد و کنجکاوی و روحیه را برای آینده بیدار می کند.

پروژه‌های مرتبط: