نیما میرزامحمدی

نیما میرزامحمدی

بیوگرافی:

نیما میرزا محمدی متولد ۱۳۶۴ تهران و فارغ التحصیل كارشناسي ارشد معماري از دانشكده هنر و معماري تهران مركز است. وی در سال ۱۳۹۰ به صورت مشترک دفتر معماران فرايند پيشرو را تاسیس نمود و چهار سال بعد فعالیت حرفه ای خود را با تاسیس دفتر شخصي " فضاي اَبَر تُهي"، به صورت جدی ادامه داد. به گفته ی او اين دفتر كوشش دارد افزون بر توسعه پروژه های معماری، با رويكرد چالشي و پژوهش محور، در نسبت تك بنا به سايت، مجموعه ها به شهر و شهر به عرصه، تجديد نظر نموده، هویتی مستقل برای فضاهای خالی بیاید و در يك كلام از پُر بكاهد و به خالي بيفرايد، خالي هايي براي تنفس... .از فعالیتهای او در طول این سال ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: برنده طرح برگزيده اجرا مسابقه نماي شعب بانك رفاه، برنده رتبه سوم مسابقه برج هاي هزاره سوم ( ميلنيوم)، فيناليست گروه مسكوني سيزدهمين دوره مسابقه معمار (پروژه ويلاي ٥٩٩)و برنده رتبه دوم هفتمين دوره جايزه معماري داخلي به طور مشترك، پروژه دفتر يك بازرگان.

پروژه‌های مرتبط: