دفتر معماری اِم.جی.ایکس.اِم

دفتر معماری اِم.جی.ایکس.اِم

وب سایت: https://www.mgxm.gr/en/

بیوگرافی:

دفتر معماری اِم.جی.ایکس.اِم در سال 2007 توسط ماریو گونزالس و کریستینا مالاما تاسیس شد. دفاتر آن ها در کالاماتا، پلوپونیز، و آتن یونان قرار دارد. آن ها معمولا ساختمان های مسکونی و هتل ها را طراحی و مدیریت می کنند اما در برخورد با طراحی انواع فضاهای داخلی نیز رویکردی خلاقانه دارند. این دفتر برای طراحی پایدار، منازل با انرژی غیرفعال و مدیریت پروژه تحت روش Prince2 دارای گواهی معتبر است. کار آنها چندین بار در مجلات فنی محلی و بین المللی منتشر شده است.

پروژه‌های مرتبط: