آتلیه طراحی و معماری مکانیزم

آتلیه طراحی و معماری مکانیزم

ایمیل: madrid@mecanismo.org ، madrid@mecanismo.org

وب سایت: https://www.mecanismo.org/

بیوگرافی:

مارتا اورتاسون و پدرو ریکا

پروژه‌های مرتبط: