ماسارو ناکاهیرا

ماسارو ناکاهیرا

تلفن: ۰۶-۶۲۳۲-۸۶۷۸

فکس: ۰۰۰

ایمیل: mnao@ric.hi-ho.ne.jp

وب سایت: http://mnao1403.p2.weblife.me/index.html

بیوگرافی:

ماسارو ناکاهیرا متولد 1339 در واکایامای ژاپن .

پروژه‌های مرتبط: