برنارد، اشتفان معماران مارته، مارته

برنارد، اشتفان معماران مارته، مارته

وب سایت: http://www.marte-marte.com/

بیوگرافی:

برنارد مرته، متولد سال 1966 در دورنبین اتریش، تحصیل در رشته‌‏ی معماری در دانشگاه اینزبروگ، عضو مشاورین طراحی رنکوایل در سال 2005. عضویت در هیئت مدیره‏‌ی انجمن مرکزی معماران وورالبرگ.
اشتفان مارته، متولد 1967 در دورنبین اتریش، 1987-1982 تحصیل در کالج فنی رنکوایل و اریک اشتاینمایر به عنوان استاد راهنما. 1995-1987 تحصیل در رشته‏‌ی معماری در دانشگاه اینزبروگ و گذراندن دوره‌‏ی تمرین طراحی زیر نظر رینر کوبرل.

پروژه‌های مرتبط: