سوزانا و مالین

سوزانا و مالین

وب سایت: http://www.kontiotuote.net/house_models/architects/malin__susanna

بیوگرافی:

سوزانا و مالین یک تیم معماری هستند، این دو نقطه‌های قوت یکدیگر را تقویت می‌کنند و یک هدف مشترک برای پاسخ دادن به نیازهای مشتری و پیاده کردن آن در طرح‌هایشان را دنبال می‌کنند.

 آن‌ها به چوب به عنوان یک ماده طبیعی با بیان قوی نگاه می‌کنند، به این منظور، این عنصر دارای قدرت هماهنگ کردن فضاهای داخلی و طبیعت اطرافش است. توجه به جزییات کل در طراحی‌های آن‌ها دیده می‌شود، و باعث ایجاد تعاملی بین تکنولوژی و طراحی در پروژه‌هایشان شده است.