استودیو مادو

استودیو مادو

تلفن: +۹۸۲۱ ۲۲۰۳۱۷۵۱ ، +۱۴۱۶۲۱۸۰۴۴۴

ایمیل: INFO@MADOSTUDIO.COM

وب سایت: http://www.madoarchitects.com/en/index

بیوگرافی:

استوديو معماری اکسیس توسط مازيار دولت آبادی در سال 1377 تاسیس شد. در سال 1396 نام اين استوديو به «مادو» تغيير يافت. استوديو مادو در طی سال‌های فعاليتش پروژه‌هایی با کاربری‌ های متنوع طراحی و اجرا نموده است. این استودیو زمینه، اقلیم، تاریخ و فرهنگ را در طراحی خود وارد نموده و بر مبنای مطالعات، با پاسخ دقیق به چالش‌ها سعی در خلق اثر می ‌نماید. در کنار خلاقيت و کيفيت، مادو نيازها و محدوديت‌های کارفرمايانش را به خوبی مي‌شناسد و براي پاسخ دادن به اين نيازها تمام امکاناتش را به کار مي‌گيرد.

پروژه‌های مرتبط: