لیجو و رنی جاس و لیجو

لیجو و رنی جاس و لیجو

تلفن: +۹۱ ۹۸۴۷۰ ۱۶۶۸۹ ، +۹۱ ۹۴۴۶۹ ۴۰۶۳۳ ، +۹۱ ۴۸۷ ۲۳۸۸۶۳۳

ایمیل: lijo.reny@gmail.com ، openingsatlra@gmail.com

وب سایت: https://lijoreny.wordpress.com/

بیوگرافی:

دفتر معماری لیجو و رنی در سال 2005 میلادی در کلارا هندوستان تاسیس شد. 

 

پروژه‌های مرتبط: