شرکت معماری لَسا

شرکت معماری لَسا

وب سایت: http://www.lassa-architects.com

بیوگرافی:

“لَسا” یک شرکت معماری بین‌المللی است که در سال 2009 توسط “تئو سرنتولو” و “دورا سواید” تأسیس شده و دفاتر آن در لندن و بروکسل است. لَسا یک شرکت معماری بین‌رشته‌ای است که پروژه‌های آن عموماً رویکردی بین هنر، فناوری و علوم اجتماعی دارد.

پروژه‌های مرتبط: