استودیو معماری جی. مایر اچ

استودیو معماری جی. مایر اچ

تلفن: +۴۹ (۰)۳۰ ۶۴۴ ۹۰ ۷۷ ۰۰ ، +۴۹ (۰)۳۰ ۶۴۴ ۹۰ ۷۷ ۳۷

فکس: +۴۹ (۰)۳۰ ۶۴۴ ۹۰ ۷۷ ۱۱

ایمیل: contact@jmayerh.de ، news@jmayerh.de

وب سایت: https://www.jmayerh.de/index.php

بیوگرافی:

.

پروژه‌های مرتبط: