دفتر معماری انفورما دی.او.او

دفتر معماری انفورما دی.او.او

تلفن: +۳۸۲ (۰)۳۲ ۳۳۲ ۲۲۰

ایمیل: office@enforma.me

وب سایت: http://www.enforma.me/

بیوگرافی:

دفتر معماری انفورما دی.او.او توسط معمار نیکولا نواکویچ در مونتنگرو، شهر کوتور در ماه اوت 2006 تاسیس شد.

هدف آن، گردآوری یک تیم  جوان از مهندسین و کارشناسان بلند اندیشی بود که با رویکرد خلق فضا، معماری و طراحی و همچنین ارائه‌ی راه حل‌های مختلف به آن تحقق ببخشند.

"سبک کار ما بسیار مرتبط با هم و درهم آمیخته است؛ مشتریان، مهندسین و مشاوران متخصص که همه از آغاز یک پروژه و در طول فرآیند طراحی آن در آن همکاری می‌کنند."

پروژه‌های مرتبط: