کارلوس کاستانهیرا

کارلوس کاستانهیرا

تلفن: + ۳۵۱ ۲۲۳ ۷۰۴ ۹۱۰

فکس: + ۳۵۱ ۲۲۳ ۷۰۴ ۹۰۸

ایمیل: geral@carloscastanheira.pt

وب سایت: https://www.carloscastanheira.pt/

بیوگرافی:

فارغ التحصیل رشته معماری از دانشکده هنرهای زیبای اوپرتو

پروژه‌های مرتبط: