باس تن  برینک

باس تن برینک

تلفن: +۳۱ (۰)۳۶-۵۴۰۲۹۰۰

فکس: +۳۱ (۰)۳۶-۸۳۹۶۵۵۵

ایمیل: info@70F.com ،

وب سایت: http://70f.com/

بیوگرافی:

باس تن برینک در 27 سالگی شرکت معماری 70F  را تأسیس کرد.

پروژه‌های مرتبط: