مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر

مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر

تلفن: +۹۸۲۱-۲۶۱۰۷۰۰۵ ، +۹۸۲۱-۲۶۱۰۷۰۰۶

بیوگرافی:

بابک مطّلب نژاد


متولد : ۱۳۴۹
کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی .
مدیر عامل و بنیانگذار مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر .
سردبیر دو فصلنامه معماری ایران.
مدرس معماری دانشگاه هنر .

 

مروارید قاسمی


متولد : ۱۳۵۴
کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی .
رئیس هیأت مدیره و بنیانگذار مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر .
عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه معماری ایران.
 مدرس معماری و طراحی شهری دانشگاه هنر .

 

 

بابک مطّلب نژاد در ویلا گفت‌وگو

پنل گفتمان میان‌رشته‌ای - مجله ویلا شماره ۱۴

 

 

 

 

 

 

پروژه‌های مرتبط: