استودیو طراحی ارش بعد چهارم فضا

استودیو طراحی ارش بعد چهارم فضا

تلفن: +۹۸۲۱ ۲۲۶۵۸۷۴۰

فکس: +۹۸۲۱ ۲۲۶۵۸۷۵۳

ایمیل: info@arsh4d-studio.com

وب سایت: http://www.arsh4d-studio.com/

بیوگرافی:

گروه طراحی ارش بعد چهارم توسط علیرضا شرافتی و پانته‌آ اسلامی در سال 1390 تأسیس شد و برای هر دو بخش عمومی و خصوصی، خدمات معماری کاملی ارائه می‌دهد. علیرضا شرافتی و پانته‌آ اسلامی پیش ازین مؤسسان گروه طراحی ارش بوده‌اند. آن ها پروژه‌های متعددی را تکمیل کرده‌اند و در مسابقات ملی و بین‌المللی تقدیر شده‌اند. طراحی سازگار با محیط زیست و پژوهش ایده های معمارانه از مشخصه های کلیدی این مجموعه می‌باشد؛ که می‌توان تحقق آن را در فضاهای شکل گرفته در پروژه‌های مختلف مشاهده نمود.

پروژه‌های مرتبط: