علی اکبر نصر آبادی

علی اکبر نصر آبادی

وب سایت: http://nasrabadi.net/

بیوگرافی:

علی اکبر نصرآبادی، متولد ۱۳۳۱ شمیران، دوره ی فوق دیپلم را در انسیتو تکنولوژی تهران گذرانده و مدرک مهندسی خود را از دانشگاه لوئزینا آمریکا دریافت نمود. وی پس از بازگشت به ایران به عنوان مهندسارشد و سرپرت طراحی ساختمان مخابرات در وزارت پست و تلگراف و تلفن مشغول به کار شد. وی به عنوان اولین نقش هکش شهرک اکباتان در کنار دکتر فریدون آذری طراح اصلی این شهرک فعالیت نموده است. وی به حوزه اجرا محدود نمانده و ارتباط خود را با دانشگاه حفظ نمود. وی در طول این سال ها به عنوان مدرس مدعو با پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران همکاری داشته است. علاوه بر این تا کنون حدود ۴۶ نمایشگاه نقاشی در داخل و خارج کشور برگزار کرده است.

پروژه‌های مرتبط: