ائروس ماتئوس

ائروس ماتئوس

وب سایت: http://www.airesmateus.com/

بیوگرافی:

فرانسیسکو

متولد ليزبون، پرتغال، سال ۱۹۶۴

استاد دانشکده‏ي طراحي، دانشگاه هاروارد، ايالات متحده‏ي آمريکا، سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۵

استاد مدعو دانشکده‏ي معماري ليوبليانا، شهر ليوبليانا، اسلووني، سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴

استاد آکادمي معماري مندريزيو، سوئيس، از سال ۲۰۰۱ تاکنون

پروفسور دانشگاه آتونوما، ليزبون، از سال ۱۹۹۸ تاکنون.

مانوئل

متولد ليزبون، پرتغال، سال ۱۹۶۳

استاد مدعو دانشکده‏ي معماري اسلو، شهر اسلو، سال ۲۰۰۹

استاد دانشکده‏ي طراحي، دانشگاه هاروارد، ايالات متحده‏ي آمريکا، سال ۲۰۰۵

استاد دانشکده‏ي معماري مندريزيو، دانشگاه ديلا سويزرا ايتاليانا، از سال ۲۰۰۱ تاکنون

پروفسور دانشگاه آتونوما در ليزبون از سال ۱۹۹۸ تاکنون

پروژه‌های مرتبط: