Villa similar to me

Villa similar to me

Villa similar to me

Villa similar to me

Villa similar to me

ویلایی شبیه به خودم

موقعیت: پنسیلوانیا، آمریکا

مصالح: بتن

تاریخ طراحی: ۱۳۹۰

دانشجو: یحیی باقری

دانشگاه: آزاد اسلامی قزوین

توضیحات:

طراحی این پروژه رویکردی خاص و انتزاعی به مقوله ی طراحی ویلا داشته، که از انتخاب سایت پروژه آغاز شده و هر فردی با رویکرد خاص خود و عنوان ویلای مورد طراحی، سایتی را انتخاب می‌کرد. سایت این پروژه در منطقه‌ای از سواحل پنسیلوانیا که نوعی درخت سرو خاص از دل صخره‌ها سر بیرون اورده بود انتخاب شد که توپوگرافی خاصی نیز داشت. در طراحی این پروژه دیاگرام‌های فضایی و قرارگیری و جانشانی فضاها به صورتی است که در برگیرنده‌ی تضادهاست تضاد رفتن و ماندن. ساده و پیچیده و ...
رمپی در پروژه قرار گرفت که در عین سادگیِ ظاهری، پیچیدگی خاص خود را داشت این رمپ از فضای بیرونی شروع می‌شود به داخل می‌اید و از فضای تقسیم به دو مسیر تبدیل می‌شود یک مسیر کوتاه و یک مسیر طولانی این دو مسیر حق انتخاب را به مهمانان می‌دهد که برای رسیدن به فضای خاص حیات خلوت مسیر خود را انتخاب کنند این رمپ به صورت حلقه‌ی موبیوس بوده و در نهایت دو مسیر به هم می‌رسند.