Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

ویلایی در چنای

موقعیت: چنای، هند

معمار: اینونت اینونت آرشیتکتز

مصالح: بتن

تاریخ ساخت: ۱۳۹۶

مساحت زمین: ۴۵۵m۲

مساحت ساخت: ۳۷۲m۲

معماران مسوول: ویوِک کومار، ناندا دِوی

عکاس: دینش جایاول

همکار: بالاچاندار بسکاران

تیم پروژه: بالاچاندار ال.، سوداکار اس.

توضیحات:

.

معماران مرتبط: