Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

Villa Horizon

ویلا هاریزون

موقعیت: جزیره آنتیپاروس، یونان

معمار: استودیو معماری وُیس

کارفرما: بخش خصوصی

مصالح: سنگ مرمر، چوب و گچ

تاریخ ساخت: ۱۳۹۵

مساحت ساخت: ۲۶۰m۲

تیم طراحی: سینانیوتی فانیا، ووردونی کاترینا، جورجیو ریشتر مارتا

عکاس: آتینا سولی

طراحی محوطه: اکواسکیپس

اجرا: دوریکی تچنیکی

طراحی روشنایی: هالو

توضیحات:

.

معماران مرتبط: