The Lodge

The Lodge

The Lodge

The Lodge

The Lodge

The Lodge

The Lodge

The Lodge

The Lodge

The Lodge

ویلا کلبه

موقعیت: ایتالیا، اودین

کارفرما: امیل اس آر ال

مصالح: فلز

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵

تاریخ ساخت: ۱۳۹۶

مساحت ساخت: ۱۳۰m۲

استودیو معماری: دفتر معماری آپرکات

عکاس: ماسیمو کریولاری

مهندس سازه: آمسیس اس آر ال

هزینه ساخت: ۱.۷۰۰.۰۰۰ Euros