The House Within the Grid

The House Within the Grid

The House Within the Grid

The House Within the Grid

The House Within the Grid

The House Within the Grid

The House Within the Grid

The House Within the Grid

The House Within the Grid

The House Within the Grid

ویلای شبکه

موقعیت: کلارا هندوستان

معمار: لیجو و رنی جاس و لیجو

کارفرما: دکتر شامر

مصالح: آجر و بتن

تاریخ ساخت: ۲۰۱۹

مساحت زمین: ۲۱۱۴m۲

مساحت ساخت: ۸۱۱m۲

توضیحات:

ویلای شبکه

این ویلا برای یک زوج پزشک و ۴ فرزندشان به منظور مکانی برای آرامش و بازجوانی طراحی شده است.

اطلاعات بیشتر راجع به این ویلا در قسمت انگلیسی مجله ویلا موجود است (اینجا کلیک کنید).   

معماران مرتبط: